PARKE R 派克福建泉州一級代理 9 PCC M400S

PARKE R   派克福建泉州一級代理   9 PCC M400S

PARKE R   派克福建泉州一級代理   9 PCC M400S

Parker,美國派克公司,泉州一級代理,快速接頭,膠管及接頭,密封件,齒輪泵,液壓泵,比例閥,溢流閥,電磁閥,,,

電話:0595-68253688  蔣芬  QQ:3001030018

手機:13559025135

福建省泉州市天益機電隨時歡迎您來詢合作!

泵PV180R1K1T1VFRC

低壓管 681-6


H00834-001 

軟管588N-12

 傳感器SCLTSD-520-10-05

 SCTSD-150-10-07

SCTT-10-250-07

LK7022

SH3-62-643

SH3-63-643

DWEE527P20ELAF

5151HK-24
GE42LOMDA3C
EW42LOMDA3C
5151HK-16
GE25SMEDOMDA3C
GE28LMEDOMDA3C
EW25SOMDA3C
EV25SOMDA3C
GE35ZLMEDA3C
W35ZLA3C
LEE28LMOMDA3C
EW28LOMDA3C
GE22L11/16UNOMDA3C
GE15LMEDOMDA3C
GE22LM22*1.5EDOMDA3C
GE28L11/16UNOMDA3C
GE12L7/8UNFOMDA3C
GE12LMEDOMDA3C
GE12LM14*1.5EDOMDA3C
RED12/08LOMDA3C
T12LA3CX
GE08LMEDOMDA3C
WEE08LMOMDA3C
ET08LOMDA3C
EW10LOMDA3C
KH08LX
GE28L15/16UNOMDA3C
GE15L11/16UNOMDA3C
GE10L9/16UNFOMDA3C

 

CM2TTV D1VW4CNJP D3W34CNJPD1VW2CNJP D1VW1CNJPD1VW10CNJP D1VW8KNTPRDM2ATBT35SVK RM2PT35KVGPRDM2PP16KVG
8
A28x-16T DN25
Z2FS-5-20B
RM2PT35K DN6 DT孔 Parker
D1VW1CNJP  DN6 M5*30 Parker
Q23D1-2T
D1VW10CNJP

 

8-12FBU-S
8-FBU-SS
12-FBU-SS
30182-16-16
31382-6-6
31382-6-6
8-8-8 SBU SS
8-8 FBU SS
8-8 FBU SS
8-8-8 RBU SS
8-8-8 RBU SS
8-8 FBU SS

 

SCPSD-400-14-15+SCK-400-05-55

SCPSD-250-14-15+SCK400-02-55

PGP503A0058CP2D1NE3E2B1B1

VS350A06VC

9C800S

B571BB549C

D51VP071C

D51VP101D

D3W2CNJW

D3W1CNJP30
DVW6CNJP30
D1VW20BNJP
CH-0949-00224V36W 14/02
GJB 220V 50HZ
492425C2HD208C2H 24V14W
PV270RIKITINFRC
F11-150-RF-SH-S-000
F11-250-LF-SH-K-000
F11-150-RF-SH-T-000
F11-250-LF-SH-F-000
CE063F01LOON
CE040C01N13N
CE032C01S12N
CE040C08S00N
CE025C08S00N
CE050F01LOON
CE040C08UOON
DSDAJ002P07K
ZUDBJAT2Z07K
ZSRAIPPOZ07
ZSRBIMOZ07
C18DB121E40/OS20992000
FS1200S
NS400S
D3W20BNJEU
D3W1CNJEU
D3W4NJEU
PN:003-0270-900 100psig
PN:003-0374-900 25psi
PN:003-0387-900 50psi
PN:003-0497-900 25psi
PN:003-0598-900 30psi
PN:003-0624-900 50psi
PN:003-0708-900 50psi
PN:003-0023-901 30psi
F488980C2
PARKER 8-GTX
PARKER B11-04DJCSS/M3
PARKER R364-02CSS/M1
B11-04DJCSS/M3
R364-02CSS/M1
PARKER221G25-2995-48186530(220v/50hz)
483510s6(220v/50hz,9w)
HNVSM8A3
P3D-LAOOKFN
D3W1FNJT(24v交流)
PARKERPM135IT+ZB14(220v/50hz)接口:3/8,流體溫度:-30'C--180'C
6-2829S-1
365B-EX
366B-EX
pvp23302r6A110
E121K04-2995-4818653D
E131K04-2995-4818653D
VHK3-013-06F
AK-D3WCJW30
AK-D1VWCJW75 220V50HZ
492425C2(24VDC)
PA31B/21B-RE20AZT1 SERIAL3 12991
P1V-S030A0060
131K0111-2995-481865C2(24VDC)
HYDRAUIC F1200S 3/4"
HYDRAUIC F800S 1/2"
HYDRAUIC F600S 3/8"
0107-MALE PIPE 0107-4-4
0107-MALE PIPE 0107-6-6
0107-MALE PIPE 0107-8-8
0107-MALE PIPE 0107-12-12
2107-MALE PIEP 90' ELBON 2107-4-4
2107-MALE PIEP 90' ELBON 2107-6-6
2107-MALE PIEP 90' ELBON 2107-8-8
2107-MALE PIEP 90' ELBON 2107-12-12
VSG16-301-AS2-DC24V
VSG22-302-AS2-DC24V
D1VW1CNYPF 75. 120/50HZ 42-50A
PVL-BAIBA44V
PVL--BA5BA44
PVL-BA3BA44V
852XJAKP-F6XS
CH-09469-002 24V36W14/02
D3W/CVJW43024V
GJB 220V 50HZ配D1VW/CNPT70
492425C2HD208C2 24V14W配722181365
R35GQ1C/E311
6V35-01 20BAR300/01SMAX
49C 120F MAX SERAIL 0311
GDCS-CA-80X320-Y-004
GDCS-CA-125X450-Y-003
GDCS-TM-63X1000-Y-008
GDCS-CB-63X125-Y-008
GDCS-FH-63X100-Y-009
GDCS-CB-150X450-Y-075
RM310
RM306
VE42ASS DS24V
GDCS-CA-100X125-Y(附傳感器3套)
VG35-ERC DC24附件:接頭.銅管.安裝板.消聲器
GDCS-CA- 100X200-Y(附傳感器2套)電磁閥
PHS540S-15-24V-DL-L
GDCS-CA-80X400-Y(附傳感器2套)電磁閥
PHS540S-15-24V-DL-L
GDCS-CA-80X250-Y(附傳感器2套)電磁閥
PHS540S-15-24V-DL-L
PHS540S-15-24V-DL-L
GDCLB-TM-63X600-Y(TM位置自定,LB只有尾座
PHS540S-15-24V-DL-L
FDCLB-CB-150X675-Y((附傳感器2套)電磁閥
VG45-AERS DC24V
GDCS-CA-63X180-I-24VDC(附傳感器2套)電磁閥
PHS540S-15-24V-DL-L
GDCS-CA-63X125-Y(附傳感器2套)電磁閥
PHS540S-15-24V-DL-L
H3-62 USA PARKER 60 SERIES
H3--63
D1VW1CNTW70 線圈DC220V 50HZ
DEVW20HNTW70 線圈DC220V 50HZ
16F24C6164AAF DN25 AC220
D3W20BN JP
D3W1CNJP
D3W4 CNJP
D1VW20BV2P75XB510
D3W20BVTP30
PVL-BA1BA44V
PVL-BA5BA44
PVL-BA3BA44V
852XJAKP-F6XS
D3W1CNTT
D3W1CNTP
D3W1CNTW
D3W4CNTT
D3W4CNTP
D3W4CNTW
CPOM3DD
CPOM3DDV
FIM3DD
FM3DDKV
FM3DDSV
CS1200S
RS10M17S4SN1TD
RS10M17S4SN1TW
PM133CN+ZB12(24VDC)
接口:3/4PM133. 壓差;0.1-20把人,兩通常閉型
PH1050K8L2P
PM2PT25K20ND6 厚度=40
RM2ARDMT26SV10ND6 厚度=40
LHK40FVP-11-C-350
D1VW9CNJP75 ND6 M5X30
D1VW2CNJP75 ND6 M5X30
488980 C2 F24V=1P65 2.5WF ED105 CE LUCIFER
D3W1CNJP30 24V
7321KBY6320ANOL111Q3(220V/50HZ)
FF367742A
FH-150-MF-CH-D-000
V12-160-T11-NH-D-000-0-0
-160-170-AH1011-150X015
F12-080-MF-1H-D-000-000-0
F11-150-MF-CH-D-000
19114MTL 5/2ISOLENOID VALVE
454MTL SOLENOID ASSEMBLY
19114MTL5/2ISOSOLENOIDVALVE
454MTL SOLENOID ASSEMBLY.
50.8TB2AUS19M25M11S/N TL00724657
50.8TB2AUS19M25M11S/N TL00724657
閥體19114MTL(二位五通)線圈;230V5W18VA1LM
PRM2-PP-17-S-40
FM2-DDSN50
CPOM2-DD-N-N50
DIVW-4C-NJW-75
D1VW2ENJW75
PVP23369L2A
TG0335EW450AAAB
TG0280MW450AAAB
D3W1CNTT
D3W4CNTT
CPOM3DD
FM3DDKV
CS1200S
4WE6D6XG24N2K4/V
M-3SEW6C3X/42MG24N9K4/V
4WE10EA32/EG24N9K4
MK6G1X/V
HED80A1X/50K14
DR20-45X/200YM
4WEH16J7X/6AG24NK4
4WRDE16W1-125L5X/6L24K9/M+插頭0223890
4WRDE16W1-250L5X/6L24K9/M+插頭0223890
4WRDE16V1-125L5X/6L24K9/M+插頭0223890
4WRZE16W16W8-100-7X/6EG24N9K31/A1M+插頭
ZDC16P2XM
811404958
811404407
7E-2727
4W1073
8N2113
4W7062
4W1073
8N2113
4W7062
1FU43-4-4
1FU43-6-6
1FU43-8-8
1FU43-12-12
1FU43-16-16
PVS12EH140C1
(VMAX=12C/M,PMAX=140BAR,NMAX=1800U/M)
D1VW10CNTP
D1VW1CNTP
D1VW8CNTP
D3W34CNTP
D1VW4CNTP
D1VW2CNTP
D1VW34NTP
D1VW30BNJPF,DN6,DC24
8JTX---S
12--16F42EDMXC
61HD-2
61HD-3
61HD-4
61HD-5
61HD-6
61HD-8
61HD-10
1FU43-4-4
1FU43-6-6
1FU43-8-8
1FU43-12-12
1FU43-16-16
D1VW10CNTP
D1VW1CNTP
D1VW8CNTP
D3W34CNTP
D1VW4CNTP
D1VW2CNTP
D1VW34NTP
D1VW30BNJPF,DN6,DC24
121K2423 線圈483841T1(220V/50HZ)
121K2423 線圈483824T1(220V/50HZ)
RG2HLTS171
RG2HLTS201
RG2HLTS251
RG2HLTS301
RG2HLTS401
RK2HLTS201
RK2HLT301
PV180R1K8SI NFWS
PV140RIKI NFWS
PV270RIK 1T1 NFWS
PV270RIKITI N2LC
PV040-R1K1T1 NFWS
PV140P1K1TINFR1
PVACIECMNSJP
PAV6.3RKP1AA
D1VW2KNTP70 0-31A/-26A 220V 50HZ/240 60HZ
DIVW2KNTP70 220V 50HZ D-Kaarst
D3W20BNTP30 040A/0-36A
SIN60V-G24
PI45V-G24
D1VW20HV2P7575XB510 250VDC
PV092L1K1NFFC
VA33D-XX2-B07
04F48S2106ACFEC15 220V/50HZ
PV140R1K1T1E1EFWS
4A-B6LJ-SSP
4M-B7LJ-SSP
PV092L1K1T1VFPV
PQ03-F00
131M14-8993-4889803D(220NV/50HZ)
9MV1600 S V
VA33D-XX2-B07
PV092R1KA4V FR2
422CY013(線圈L01059 57VB)
PV180R1K1T1NFRCX5866
RHD16SO.5BA3C
RHD25S0.5BA3C
D3W20BVZP40XB510
RHD16SO.5BA3C
RHD25SO.5BA3C
"閥體型號;E131E03
線圈型號;181865C2 24V 9W"
"P/N 004-0283-900
S/N 914
VAC 80 PSIG
VOLTAGE DC 24V"
D1VW020BVZPM82XB510 220VDC 0.13-0.14A
852XGAKP-F6XS
D1VW020BVZPM82XB510
D1VW020BVZPM82*B510
D1FVE50BCVLW30 D41FHE01E1NE 0030*760
2341PAG2NNMO
2Z1A-B2XJ2-SSP
"IR40001SK3P0348
出口壓力表:0-200PSI"
D1VW001CNTCF5
EPP3JC41U66610D46A
D1VW20DNTCH.75
EW16-101-10
AB28-T4-FGG0
PMAE050T0800MS-A要求配2套密封040609010-1
P3NEA26GSMBNG
P3NFA28FSA+P3NKB16CP
P3NEA18ESABNN
PWDOOQ-400
KV5000P-20
XV506P-20
C600S
939612
15P210QM250MM195
RAH101S30
D07AA2A
T-3111932NN
D91FLE21FC2NTOO EHC154LR AND EHC156RP AND L CABLE
50AT210CN25DDH
50AT210CN25D
C1220S65
D1VW020BNY561M
SVH102S30
CVH103P
D101VW001B2NYCF561M
D101VW003C1NYCF56
T-31111925NN
R10M2YF5630M
T7EDS-072-050-1R00-A100
PVP23363R26A1/D07AA2A
PZG3AR394S1
PGP517A0380CM1H2NE7E7B1B1
BV3D08S1SS1NA
P3E-RAOOBNN
ERA4000-F04 5-20mbar
028P120QHNXC2C211 P=41Mpa 90L/min
028P15 QHNXC2C211 P=41Mpa 90L/min0-28
0-28P-1-20QH-N-X-C2C2-11-1
0-28P-1-05QH-N-X-C2C2-11-1
PSB250A F14N
DB123MTF
C244.6002/720304
PA5RDV176
PA4RD66V210
PHB31RA11
PB5RK66
D1VM020BVZPM82XB510
T6DCC-028-017-003-IROO-A1-01
D1VW020BVZPM82XB510 220VDC 0.13-0.14A
PGP511A0110CL6H2NG5G4B1B1
D31FHEO1A4NOO
D1VW20BNJW 75
MFR3700
D3W1CNJP30 24V
FF371-6FB
FF372-6FB
FF-201-4FB
FF-202-4FB
D1VW4CNJP
D3W4CNJP
D3W4CNTP
61HD-2
61HD-3
61HD-4
61HD-5
61HD-6
61HD-8
61HD-10
1FU43-4-4
1FU43-6-6
1FU43-8-8
1FU43-12-12
1FU43-16-16
D1VW10CNTP
D1VW1CNTP
D1VW8CNTP
D3W34CNTP
D1VW4CNTP
D1VW2CNTP
D1VW34NTP
D1VW30BNJPF,DN6,DC24V
PARKER RG2HLTS171
PARKER RG2HLTS201
PARKER RG2HLTS251
PARKER RG2HLTS301
PARKER RG2HLTS401
PARKER RK2HLTS201
PARKER RK2HLTS301
PV180R1K8S1 NFWS
PV140R1K1T1 NFWS
PV270R1K1T1 NFWS
PV270R1K1T1 N2LC
PV040-R1K1T1NFWS
"D3DW20BVZP30XB510
新型號D3W20BVZP40XB510"
422CY013(線圈L01059 57YB)
PV180RIKTEFWS
M/P19063, 24V
M/P24120/4, 24V LED
M/P43316/11 24V 電纜
V10012-D13, 24V
OR37B MAX 150 PSI 3/8’*3/8/*3/8
HGVS8PBV PN10MPA 材質:不銹鋼SGS8MM20X1.5F
"PARKER 14MM
M25W-U16LB-G-SS-HT"
Mobile control divisionMade in SwedenHV08-0023400170013320405865640-002
D3W20DNJP
DNW4CNJP
DNW1ENJP
D3W20BNJP
D3DL4CN
SD500B06V4
RG2AHL0131 PK6002A001(06.00CBB2AUS14 C8.00 GG522898K)
3.25CBB2AU14AC9.00
RG2AHL0101PK3202A001(3.25CBB2AU14AC9.00)
4.00CBB2AUS14AC3.00 GG526711C
RG2AL0101PK4002A001(4.00CBB2AUS14AC3.00 GG526711C)
3.25CBB2AU14AC5.00
RG2AHL0101 PK3202A001(3.25CBB2AU14AC5.00)
3/4NPT P3NCB16SEANNLNB(PARKER18A47B13A 4B)
1/2NPT 17A37B13A4BD(PARKER17A37B13A 4B)
1’’NPT P3NCB186SEANNLNB(PARKER)
VRD350-010-006
SCPSD-250-04-05 2500BAR
SCTSD-150-00-07 150攝氏度
DIVW20BNJW75 24V 1.25A
"DIVW1CNJW75
24V 1.25A"
"DIVW4CNJW75
24V 1.25A"
50HZ 220VAC 617476 CJJ IP65 100? 700/105VA
50HZ 220VAC 617476 AJA IP65 100? 700/105VA
50HZ 220VAC 617476 BJA IP65 100? 700/105VA
50HZ 220VAC 617476 CJA IP65 100? 700/105VA
SG307-F-U2-350 PV=20-350BAR PMAX=600BAR 02-139491
02-178049 240VAC
DG4V32C MUH760 H507848-24VDC 30W
D507834 220V PQ2103
F11-250-QF-SH-F-000
F11-150-MF-CH-D-000
4A-RH4A-VT-SS
16A-SWB16L-RT-T-SS
12A-SWB12L-RT-T-SS
8A-B8LJ2-RT-T-SS
16A-SWB16L-RT-T-SS
4A-V2LKSS
8028970-0801-02400-NO
8028970-0801 02400-NC
7032531-NC帶線圈
6041121C8
604112188
11/2 6041121B8
6041121B8
602112168
T1000C2800
BL64-401
10-826-997
T20C2800
T40C6800
18-013-013
C204 薄膜閥 膜片(902)
H137-46
H143-37
H143-43
H138-06
H137-55
DIYW2KNTW70
C204 薄膜閥 膜片(702)
H239-22
H143-31
H143-39
H137-36
H137-55
H137-20
H143-33
COD-600-50
PKIA 32X230MM
D3W4CNJCV5624VDC 1.5A 1500PSI
D1VW004CNJCM 56 8224VDC 1.19-1.32A 5000PSI
FTB1A1OQE25S16C FTB1A10QE25S16C
P1E-T063MC-0125
MR-N1N1U1N1N
B190
DIYW2KNTW70
RS10M17S4SN1TW15 R4V0C-533-30-09-W07-A1
D31FHE02C1NB00 +
D205004072
D1VW2CNJPF 75
SS-6NBSW8T-G
M6A-V4LQ-BN-11AC-SS
D1VW20BVZP575XB510 220VDC :D1VW20BV2P582XB510
02-178049 240V
RV3-16-0-0-36
RV3-10-0-0-18
DVE10-01.X/0
PRV2-10.C0331
RV10120-0.1X-0.5
02-160704 240VAC
02-178109 240VAC
F400B
F600B
F800B
F1200B
CYLNO530.1.06DXP SR2.1
A10VSO 28DFR1/31R-PPA12NOO
PVQ20-B2R-SE1S-21-C21-12
D100×84.5×6.3 OF 1000 052 00211D
D50×65.1×6.3 OD 0500 052 00171D
35×3.1 9-5502 N552 G30
50×3.1 9-5506 N552 G50
100×5.7 9-5066 N552 P90
D50×58×6.5 AY 050A P5008
D140×119.5×8.1 OE 1400 052 00211E
D70×85.1×6.3 OD 0700 052 00171D
P44 9-5043 N552
P130 9-5076 N552
D70×80×8×6 AY 070A P5008
P10S-7RST032N010N-PD11S3-2
P5TA9031620R
PV092RIKITINFWS 92CC/REN
MODEL MO:3.25CCB2AU19AC36.00SERIAL NO:XT037832GENVELOPE PRESSURE:250PSI AIR
F30-C6-000 SERTESA WILKERSON
R10R25S4SN15
63CHMIRE34M160M1111(P63×160)
32CHMIRE14M40M11(Φ32×40)
PS1-E2392B
PSI-E1018
PS1-E116
PS1-E1620B
P2M1V4ES2 CV
P2M1VDEE2CV
P2M2V4EE2CV
P2M2HXT01
FMD06-1
CMD06-1
FMD08-02
CMD08-02
CMD06-02
2 1/2”CSB2HLRBS19A41/2”(GG522898B)
RG2AHL0101
RG2AHL0171
RG2AHL0131
RG2AHL0201
PK2502 A001
PK3202 A001
PK6002 A001
PK9002 A001
PK9202 A001
2F-R2GCP-KZ-SS-6-IF-C3-RTK
2F-R2GCP-KZ-SS-6-IF-C2-RTK
M6MSCI/4N 316
M3MSCI/4N 316
M3MSCI/8N 316
D41FTE01FC1NF00
D91FTE01HC1NF00
D31FTE01CC1NF00
WEF42A06EZG024
WEE42A06CG024
WEE43506G6024
SG-1-03-4999-0116
D1VW8CNGWH 75
D1VW1CNTP70220V
D1VW4CNTW70221V
PAVC33R25
PV10-2R1B-CO2
"D1VW020BVZPM82XB510
直流220V"
PRM3AA07KNS
PRM3PPO7KNS
D1VW4CNJC5
D3WCNJCF5-D3W1CNJCF5 24VDC
D3W20BNJCF5 24VDC
D3DW20BV2P40XB510 220VDC
"TYP:VBA-42-ME
HIGHFLOW BIO-X ZCHB-2C"
"PAV6.3 RKP1AA
Vg 6.3cm3/v, Max 2500V/Min
Pdmax315bar Pmax400bar
Hydranlic control division
D-415664 kaarst"
ABP1SV32BP4PM
D1VW1CNJP 75 24V
IR4001SK3P034B
P3P-RJ-14-C4-00G
TE0165MP260AAAA
R90T
852XGAKP-F6XS
"訂貨號碼:334.911.053
4322699
0 2803 002
產品型號:PGP511A0120CS4D3NJTJ5B1B1"
H143-31
H143-39
D1VW020BVZPM82XB510
859XGFJP-D5XS
329130-5X
ABP1ST33PP014M帶一塊表
BPR50S.BP1BH不帶表
DIVW30BNYP70
DIVWICNYP70
"RM2PT17SV20
新型號:RDM2PT21SVG"
DIVW30BNYP75
PV180R1K1T1NFHS
PV063R1K8T1NFWS
CM2PPV50
"PSB100AG1A4N
新型號:PSB100AF1A+PSB+G1"
"D41564 KAARST D.3.W.20B VTP30
220V 50HZ/240V 60HZ
0.4A/0.36A 350BAR
MAX.P,A,B 105 BAR MAX.T"
B622ADA57A
"HNVS8FFHP
最高10000PSI,最高溫度232,1/2''"
"HNVS4FFHP
最高10000PSI,最高溫度232,1/4''"
"HNVS8FFHP3
最高10000PSI,最高溫度580,1/2''"
"HNVS4FFHP3
最高10000PSI,最高溫度580,1/4''"
"HNVS4FF3,
最高耐壓40MPa,最高溫度538度"
"M6MSC1/4N-316
卡套接頭,配截止閥,卡6mm管子"
"HNVS4FF3,
最高耐壓40MPa,最高溫度538度"
"M6MSC1/4N-316
卡套接頭,配截止閥,卡6mm管子"
"M3MSC1/4N-316
卡套接頭,配截止閥,卡3mm管子"
"ETM6-316
三通接頭,卡6mm管子。"
SCM6-316,直通接頭,卡6MM管子
"D1VW1CNYPF 75
120/60-110/50/HZ
42-50A"
"38.1CJB2HPS23M125
S/N:JJ00705273"
945MSFSMM
4-4V1T3-SSR 1.70
4 VG-SS
4 BV-SS-D
HNVSSW16MMTB36S
HNVSSW14MMTB36S
HLS3M3
HLS3M3
8-M14 PFCW-316
PSB250A F14N Py=20-25bar pe=315bar u=50vdc
14 P 2 10 BMEL 1 帶壓力開關
FTB2A10QE25G16C帶壓力開關
DB123MTF
C244.6002/720304

泉州市天益機電貿易有限公司 蔣女士 QQ:3001030018  手機:13559025135
D1VM020BVZPM82XB510 220VDC V/HZ 0.13-0.14A 5000PSI MAX-T(OPC、主汽門、高中低調門)
"D1VW1CNJPE 75 24V
替代型號D1VW1CNJPEE 24VDC"
PWD00A-400
EW16-101-10
PV140R1K1T1NFR1
PVACIECMNSJP
PAV6.3RKP1AA
9MV1600 SV
"8PSW8Z-U16LR-G-SS
6000PSI 1/2'',材質316SS"
"8PSW8Z-U16LR-G-CS
6000PSI 1/2'',材質A105"
"8Z-U16LR-G-SS
6000PSI 1/2'',材質316SS"
"8ENZ-SS
6000PSI 1/2'',材質316SS"
D31FHE01A4NB00
D31FHE01A4NE00
HNVSSW16MMTB36S
HNVSSW14MMTB36S
HLS3M3
H239-22
"1R4004S2K3PX4B
含出口壓力表"
"D1FXE01FCNBJ0032
型號:D1FXE01FCNBJ00"
D3W1FNJP
BD15AAANB15
MS3106E-14S-2S
PHP1050K8L2P10
NVH101KN
NVH101TN
NVH081K
RD102S30-20
CPH124P
DM104LN1-20
DL103NK
CPD084P
DSH083BA240CD
DSH083D024CD
CVH103P65
PV080R1K8T1NFWS
PV180R1K8T1NFWS
PV140R1K8T1NFWS
PV092R1K8T1NFWS
EPP3JC41U66610D46A EPP3JC41U60010
2A-B2XJ2-SSP
P1AAN3040YL20YL20A02
PVP1636R2V12
PVP1636R2V12
PIV-S030A0060
D1VW10CNJP75
D1VW11CNJP75
D1VW12CNJP75
D1VW14CNJP75
D1VW18CNJP75
D3W34CNJP30
PV270R1K1T1NFRC
F11-150-RF-SH-S-000
F11-250-LF-SH-F-000
F11-150-RF-SH-T-000
F11-250-LF-SH-K-000
CE063F01L00N
CE040C01N13N
CE032C01S12N
CE050C04L00N
CE050C04NOON
CE040C08S00N
CE032C08S00N
CE025C08S00N
CE050F01L00N
CE040C08U00N
DSDA1002P07K
ZUDB1AT2Z07K
ZSRA1PP0Z07
ZSRB1AA0Z07
RE060M35T2N1FO
C18DB121E40/0S20992000
FS1200S
NS400S
PW25A-4040-10 PWD00A-400
D3DW20BVZP40XB510
D1VW020BVZPMB2XB510 ?
HCD D1VW32EV 72XB210 350PSI D12.55 110VDC 28WATTS LIF
D1VW004CNYC561M 120100-110/50VHZ
D1VW10CNJW75
D1VW8CNJW75
D1VW10ENJW75
PARKER :BD90/BD95
D31FHE02C1ND00
D41FHE01B1NE00
PPDB-LDN
U131TS8814-2150-486265AT
U32262501-215002-4810-23P3
U322K1001-215002-481023P3
U131T0372-107502-48282859
U322G3609-215002-481023P3
U322G3609-299503-491514P3
U131T0372-215002-48282859
221G2166-215002-481023P3
221G2166-107502-481023P3
U133K0405-107502-481023P3
321H36 220-230V
322H36 220-230V
? E341L01 1020S/1000 DC24V?
321HS3330C 1020S/8947 100V?
341F21 1020S/1000 DC24V?
322HS3330C1020S/8947 100V?
4.96E+10
495905C2
U131T0372-107502-48282859
2341PAG2NNMO
3221175
321HS3330C
E341L01
341F21
C1200
481000C7 EZ01C7 220V
PM133GII G2 220V/50HZ
E121-K46 220V 50HZ 491514Q3
133V5306/4818653 220V/50HZ
EF8025B223 24VDC 35W
E321H15 481000C2 F8W 15A 24V LCIEOZ ATEX 6011X EESME
E341L02-482730F
E321G3810/2995/2722
"7341LDC1LNMB
6W 220VAC E341L01
482730"
U131T0372-215002-48282859
341L9101 8993 488980C2?????
E121K04-2995-481865C2
221G13 24VDC 14W 7BAR
E321K13 4538/481000 NBR
E131K04
221GS3534E

322G7506-2995-4818653D
321H2522-876024-483541T1(230V/50HZ)
121G2520-876024-483541T1(230V/50HZ)
322H7306-4270-486265A7(220V/50HZ)
221G15 AC220V
73216BN53NDD NDA 11103
322G7506 110V 20W
321H2522 110V 20W
121G2520 230V
139GV/ZB12PC9
341N01
E341L01 24VDC
221G21-2995-4818653D
E331B01-2995-4818653D
341F34-2995-4818653D
VGD14-ERER(VE03-E)012C2 24VDC 5W
U131TS8814-2150-486265AT
U32262501-215002-4810-23P3
U322K1001-215002-481023P3
U131T0372-107502-48282859
U322G3609-215002-481023P3
U322G3609-299503-491514P3
U131T0372-215002-48282859
221G2166-215002-481023P3
221G2166-107502-481023P3
U133K0405-107502-481023P3
7321KBY6320ANOL111Q3(220V 50HZ)
1/2”VSG-4522-H2-S-XNN-44-D024
1/2”VSG-3321-H2-S-XNN-44-D024
SD-4P278P U131TS8814 E05A
VALVE NO U342160-0241 REF3X543 :U131T0372 D 26A
VSG22-502-M50
341N31 DC24V
E131K06
VG35-A
VE131.1N-XT09 220-230V 9W
PM133AH
211G1530 481865 220V
3121BBN1NEOONOM1S1Q3ANOM1S1Q3
3121BBN1NNOONOM1S1Q3
SV5221-8-AC220V
9MV400SV
73312BN4NJ1/H111Q3(220V/50HZ)
73312BN52NJ1/H111Q3(220V/50HZ)
341N11-8893-488980C2 24VDC
341N11-8993-488980BD 220V/50HZ
也可用341N21/481865替代 現貨
72228BN4UVOD DC24V
322F7206 220V50HZ 40bar
321H2523 230V50HZ 30bar
321H2523 240V60HZ 30bar
"E121K46-2995-481865 3D(220V/50HZ)
壓差:0-1.1Bar 流體溫度:100度"
E121K46-4270-481000 3D (220V/50HZ)
E121K46-2995-486265A7(220V/50HZ)
E321K13 24VDC
13/V5306-2995-481865-3D
E321F32 220VDV 8W
YB14W 220V
321H36-2995-481865A5 110V
322H36-2995-481865A5 110V
VE133CN DN 20 R3/4 220V
FM3DDKV
RS10M17K4SNITW 替代型號:R4V03-533-30-09-W07-A1
M6A-4KM-F4L-5-SS
PHS540D-103/8”SOLEN01D LALVE 24V5104 Parker korece
347L9201-8993-488980C2
B1VW20HNJWF75
NGZ3-1
VALVE NO:A14L×3VOLT S/Hz 240/60 ORIF 1/16 WATTS 21PSI 3000 CODE 5103G390A924003
73419AN2NNMONH111Q3 AC220V
SV5221-8-DC24V
SV5201-8-DC24V
PHS540D-10 DC24V
PHS540S-10 DC24V
PHS540S-15 DC24V
4V420-15 AC220V
PV016R 1K A4N FRZ
0820 019 631 24V
AC100V14W NO.E121F43 20bar orif3
AC100V10W NO.E121F43 20bar orif3
AC100V10W NO.E121F44 70bar orif1.5
121K2423AC230V 50HZ
122K9321AC230V 50HZ
E321G3610 E32A4818653DFDZ023D220-230V 50HZ8W
KTS GR45 PCO 24VDC100? 30 W 0428
DNW20BNJP8076.24V 1.25A
E131K06-2995-4818653D
322H7506-2995-4818653D
321H2522-876024-483541T1
121G2520-876024-483541T1
P2M1TEE2CV
P2M1TEEE2CV
341B34(4538.02/481000A2 AC24V)
341P22(4538.02/481000A2 AC24V)
122K83(4538.02/481000A2 AC24V)
121K63(4538.02/481000A2 AC24V)
E133K0650(4538.02/481000A2 AC24V)

341B34(4538.02/481000A2 AC24V)
341P22(4538.02/481000A2 AC24V)
122K83(4538.02/481000A2 AC24V)
121K63(4538.02/481000A2 AC24V)
E133K0650(4538.02/481000A2 AC24V)
341N01 2341NAKBJNM1 線圈AC220V 50HZ
A14L X3AB8A48
E133K05-4270-481000C2
331BO2-4270-481000C2
"老型號:PRM2PP17SVG50 350BAR已經停產
新型號:PRDM2PP16SVG"
閥體型號:E131E03線圈型號:181865C2 24V 9W
3221175
E341L01
341F21
"PM133GII G2 220V/50HZ
PM133GH/ZB09(220V/50HZ)"
KT09-9W 220V
E121K0402-2995-4818653D;220V/50HZ
? E341L01 1020S/1000 DC24V?
341F21 1020S/1000 DC24V?
341L9101 8993 488980C2
PXB-B291
"341NO1
2341NAKBJNM1
4818653 DF DZ023D
220-230V 50HZ 8W"
E131K04-2995-4818653D 220V/50HZ(24VDC)
"7321GBN53NOONO H111Q3
220V/50HZ"
"341N01-8993-4889803D
(2341NAKBJNM1)"
E341LO1 481865C2 24VDC
322H75-299-4814653D
341N02 220VAC
321H36 220-230V
322H36 220-230V
"E121-K46 220V 50HZ
線圈型號491514Q3"
341B34-2995-481865A2 24V/50HZ
E321H15 481000C2 24VDC
E321H25/4270/48100C2 24VDC
E341L02-2995-4827303D
E321G3810/481865A5(110V/50HZ)
"E341L01-2995-
4827303D(220V/50HZ)"
495905E5 AC100
495905C2
341L9101-8993-488980C2 DC24V
"321FS33C.E49
3202
W-P:0.3-40Bar
E-TRON"
"131E03-2995-481865C2
24VDC"
E321H25 110VDC
"E321H25-483371C2(24VDC) B20A
483371 model 4,防爆EEx E II T4,IP67電壓24V,IN/Ma290,lcie no:86.6161X.ASEV NO.89.1 B02413"
"PHS5205-8
1.5-9kgf/cm2
PEC5-0 24V DC 2.6W MAX 10bar
2605或2405"
221J3311-2994-483816C2F 24VDC
"341NO1
2
4818653 DF DZ023 D
220-230V 50HZ 8W"
"221 G
482993
線圈B-12 mPm"
322H7506-2995-4818653D 220V常開
E331B01-2995-4818653D 220V常閉
22J3311-2994-483816C2 24VDC
PM133INSCEM SVD COIL ZB09220V-50/60HZ –9W100?-IP65-303259C.S.N E58367 10BAT
AC220V 7C111P3 23 1SHF7
AC220 2位三通,71315SN2MNJ1NOC111P3
"341NO1 24VDC
(2341NAKBHNM1)"
341B34-2995-481865A2(24V/50HZ)
341P22-2995-481865A2(24V/50HZ)
122K83-2995-481865A2(24V/50HZ)
121K63-2995-481865A2(24V/50HZ)
E131K0650-2995-481865A2(24V/50HZ)
73419AN2NNMONOH111C2
121K46
121K4603
7131TBN2JV00NOH111P3.


本文鏈接地址:PARKE R 派克福建泉州一級代理 9 PCC M400S

G04248.JPG

亚洲手机热产中文无码_亚洲精品国产第一综合99久久_亚洲欧美日韩在线综合第一页_18禁美女黄网站色大片免费看